CHỈ TIÊU LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG

CHỈ TIÊU LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG

1. Mục đích: Các chứng từ thuộc chỉ tiêu lao động tiền lương được lập nhằm mục đích theo dõi tình hình sử dụng thời gian lao động; theo dõi các khoản phải thanh toán cho người lao động trong đơn vị như: tiền lương, tiền công các khoản phụ cấp, tiền thưởng, tiền công tác phí, tiền làm thêm ngoài giờ; theo dõi các khoản thanh toán cho bên ngoài, cho các tổ chức khác như: thanh toán tiền thuê ngoài, thanh toán các khoản phải trích nộp theo lương,… và một số nội dung khác có liên quan đến lao động, tiền lương.

2. Nội dung: Thuộc chỉ tiêu lao động tiền lương gồm có các biểu mẫu sau:

– Bảng chấm công
Mẫu số 01a- LĐTL

Bảng chấm công làm thêm giờ
Mẫu số 01b- LĐTL

– Bảng thanh toán tiền lương
Mẫu số 02- LĐTL

– Bảng thanh toán tiền thưởng
Mẫu số 03- LĐTL

Giấy đi đường
Mẫu số 04- LĐTL

– Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành
Mẫu số 05- LĐTL

– Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ
Mẫu số 06- LĐTL

– Bản thanh toán tiền thuê ngoài
Mẫu số 07- LDTL

– Hợp đồng giao khoán
Mẫu số 08- LĐTL

– Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán
Mẫu số 09- LĐTL

– Bảng kê trích nộp các khoản theo lương
Mẫu số 10- LĐTL

– Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội
Mẫu số 11 – LĐTL

 

Share this post

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *