SỔ CT THEO DÕI KHOẢN TRỢ CẤP, HỖ TRỢ CỦA NHÀ NƯỚC PHẢI HOÀN LẠI

SỔ CHI TIẾT THEO DÕI KHOẢN TRỢ CẤP, HỖ TRỢ CỦA NHÀ NƯỚC PHẢI HOÀN LẠI

1. Mục đích: Sổ này dùng để theo dõi khoản hỗ trợ của Nhà nước mà HTX có nghĩa vụ phải hoàn lại
2. Căn cứ và phương pháp ghi:
Căn cứ ghi : Căn cứ vào sổ chi tiết của Tài khoản 342 – Khoản hỗ trợ của Nhà nước phải hoàn lại.
Phương pháp ghi:
– Cột A: Ghi ngày tháng ghi sổ;
– Cột B, c: Ghi số hiệu, ngày tháng của chứng từ dùng để ghi sổ;
– Cột D: Ghi ngày đến hạn thanh toán tiền vay;
– Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng;
– Cột G: Ghi ngày, tháng, năm đến hạn phải hoàn trả lại cho Nhà nước;
– Cột 1: Ghi số tiền đã hoàn trả lại cho Nhà nước vào Bên Nợ;
– Cột 2: Ghi số tiền nhận hỗ trợ của Nhà nước mà HTX có nghĩa vụ phải hoàn lại.

SỔ THEO DÕI CHI TIẾT VỐN GÓP CỦA THÀNH VIÊN
(Mẫu số S31-HTX)


1. Mục đích: Sổ này dùng để theo dõi việc góp vốn của thành viên và trả lại vốn cho thành viên.
2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ: Sổ được theo dõi liên tục trong nhiều năm, căn cứ vào các chứng từ thu, chi liên quan đến việc góp vốn của thành viên để ghi sổ.
– Mức đóng tối thiểu theo quy định chung của HTX khi cần huy động vốn;
– Mỗi thành viên ghi 1 trang sổ;
Cột A: Ngày tháng ghi sổ;
Cột B: Ghi số hiệu của chứng từ dùng để ghi sổ;
Cột C: Ghi ngày tháng năm của chứng từ dùng để ghi sổ;
Cột D: Ghi diễn giải nội dung góp vốn của thành viên, đóng bằng tiền, bằng hiện vật, ngày công lao động….
Cột E: Ghi tài khoản đối ứng;
Cột 1: Ghi số tiền, hoặc số hiện vật, ngày công mà thành viên góp quy ra tiền;
Cột 2: Xác nhận của thành viên sau mỗi lần góp vốn;
Cột 3: Ghi số tiền vốn đã trả lại cho thành viên;
Cột 4: Thành viên ký nhận tiền sau khi nhận lại vốn góp.

Share this post

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *