Dịch vụ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Đối với các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư tại Việt Nam, khi nội dung dự án có sự thay đổi thông tin thì cần phải điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư để cập nhật các thông tin mới. Quy trình, thủ tục và các tài liệu cần thiết. để tiến hành thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư được thay đổi thường xuyên. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm,. Vinasc chuyên cung cấp dịch vụ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Trình tự điều chỉnh có thể được tóm tắt trong các bước dưới đây.

Tiếp nhận thông tin điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Vinasc gửi quý khách hàng đơn Yêu cầu thông tin khách hàng.

Nhà đầu tư cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin trong phiếu yêu cầu thông tin.

Các trường hợp bắt buộc phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

 • Thông tin của nhà đầu tư: Tên, địa chỉ, email, số điện thoai, website…;
 • Tên dự án đầu tư;
 • Địa điểm thực hiện dự án đầu tư;
 • Diện tích đất sử dụng cho dự án;
 • Mục tiêu, quy mô dự án;
 • Vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động);. tiến độ góp vốn và huy động vốn;
 • Thời hạn hoạt động của dự án;
 • Tiến độ thực hiện dự án, tiến độ thực hiện mục tiêu hoạt động;
 • Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ áp dụng;
 • Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án;
 • Thay đổi ngành nghề kinh doanh;

Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý, soạn thảo hồ sơ

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ phía quý khách hàng,. Vinasc sẽ tiến hành ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý với quý khách hàng.

Trên cơ sở thông tin quý khách hàng cung cấp soạn thảo hồ sơ đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư,. sau đó bàn giao quý khách hàng ký hồ sơ đã hoàn thiện để quý khách hàng ký.

Nộp hồ sơ

Sau khi quý khách hàng ký đầy đủ vào hồ sơ,. Vinasc tiếp nhận hồ sơ và thực hiện nộp hồ sơ xin điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. tại Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

Vinasc sẽ đại diện công ty thực hiện các hoạt động với Cơ quan đăng ký đầu tư tới khi nhận kết quả cho khách hàng.

Bàn giao kết quả và hoàn thành các thủ tục có liên quan

Sau khi nhận kết quả từ Cơ quan đăng ký đầu tư,. Vinasc tiến hành giao kết quả cho quý khách hàng và hoàn thành các thủ tục có liên quan.

Kết quả quý công ty khi sử dụng dịch vụ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Vinasc

 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Con dấu doanh nghiệp mới (nếu phải khắc dấu mới);
 • Hồ sơ nội bộ để lưu ở công ty.

Dịch vụ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Vinasc

Quý khách hàng có thể tham khảo dịch vụ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Vinasc cung cấp:

 • Tư vấn cho khách hàng điều kiện, hồ sơ, thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;
 • Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh doanh nghiệp liên quan đến nội dung điều chỉnh. theo qui định của pháp luật và thông tin doanh nghiệp cung cấp;
 • Đại diện theo ủy quyền của khách hàng thực hiện các thủ tục để điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Theo dõi quá trình thụ lý hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền,. giải trình với các cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến hồ sơ. để được điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục pháp lý phát sinh. sau khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;
 • Tư vấn cấp, điều chỉnh các giấy phép con có liên quan. sau khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp;
 • Tư vấn cấp thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. sau khi thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;
 • Cung cấp các dịch vụ kế toán, thuế, kiểm toán;

Nếu quý vị quan tâm đến dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của Vinasc,. vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ gửi thư báo giá đến quý vị để thuận tiện cho việc xem xét.