Dịch vụ kiểm toán xây dựng cơ bản

Dịch vụ kiểm toán xây dựng cơ bản là một trong những dịch vụ chính tại Vinasc.

Doanh nghiệp sử dụng dịch vụ kiểm toán xây dựng cơ bản nhằm mục đích làm tăng độ tin cậy của người sử dụng đối với báo cáo quyết toán dự án hoàn thành. Và là cơ sở để người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán xem xét phê duyệt báo cáo quyết toán dự án hoàn thành. Thông qua việc công ty kiểm toán đưa ra ý kiến, xét trên các khía cạnh trọng yếu, liệu quá trình thực hiện dự án có tuân thủ các quy định về quản lý đầu tư. Và báo cáo quyết toán dự án hoàn thành có phản ánh trung thực và hợp lý tình hình quyết toán dự án tại thời điểm lập báo cáo.

Dịch vụ Kiểm toán xây dựng cơ bản Vinasc giúp chủ đầu tư loại bỏ chi phí bất hợp lý. Giúp tiết kiệm thời gian và ngân sách trong quá trình đầu tư xây dựng cơ bản. Ngoài ra, chúng tôi đã góp phần thúc đẩy công tác quyết toán và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản được kịp thời. Hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ.

Dịch vụ kiểm toán xây dựng cơ bản

Các nội dung dịch vụ kiểm toán xây dựng cơ bản của Vinasc gồm những gì

Đánh giá tổng thể tính pháp lý của Dự án

 • Tập hợp, sắp xếp, phân loại bộ hồ sơ chứng từ gốc;
 • Rà soát, đối chiếu danh mục, nội dung các văn bản pháp lý của dự án;
 • Xem xét tính tuân thủ pháp luật của các Hợp đồng kinh tế;
 • Đối chiếu các quy định về trình tự, thủ tục đầu tư XDCB với thực trạng dự án.

Rà soát chi tiết giá trị quyết toán phần xây lắp từng hạng mục

 • So sánh chi phí xây lắp các hạng mục công trình với tổng dự toán được duyệt;
 • Kiểm tra chi tiết quyết toán của các hạng mục công trình;
 • Đảm bảo rằng các chi phí phát sinh là hợp lý, hợp lệ.

Kiểm tra giá trị quyết toán phần vật tư, thiết bị

 • Tiến hành so sánh danh mục, chủng loại giá cả thiết bị với tổng dự toán được duyêt;
 • Kiểm tra bộ chứng từ gốc giá trị thiết bị như hóa đơn, hợp đồng, tờ khai nhập khẩu;
 • Đánh giá việc phân bổ các chi phí vận chuyển, lắp đặt có phù hợp hay không;
 • Dịch vụ kiểm toán xây dựng cơ bản Vinasc sẽ chọn mẫu kiểm tra thiết bị tại hiện trường.

Kiểm toán các chi phí khác

 • So sánh giá trị của từng loại chi phí khác đã thực hiện với tổng dự toán được duyệt.
 • Kiểm tra chi tiết bộ chứng từ gốc các chi phí như: đền bù tài sản, chi phí quản lý, thiết kế, tư vấn giám sát công trình, chi phí lãi vay, chi phí nhân công.

Trong quá trình thực hiện dịch vụ kiểm toán xây dựng cơ bản, chúng tôi luôn trao đổi với Ban Giám đốc các vấn đề phát hiện. Trên tinh thần xây dựng, mang lại giá trị gia tăng cho doanh nghiệp.

Báo cáo được Kiểm toán là thủ tục cần thiết để phê duyệt Quyết toán Vốn đầu tư. Giá trị Quyết toán công trình đầu tư xây dựng cơ bản trước khi công trình đưa vào sử dụng. Kết quả kiểm toán cũng là căn cứ chủ yếu để các doanh nghiệp lựa chọn đối tác đầu tư.

Nếu quý vị có nhu cầu, vui lòng liên hệ bộ phận dịch vụ kiểm toán xây dựng cơ bản để được tư vấn.