Dịch vụ thành lập công ty tại TPHCM

 

TPHCM là trung tâm kinh tế, văn hóa của cả nước,. thu hút lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cao nhất cả nước. Nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư kinh doanh tại TPHCM. phải thực hiện các thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành. Vinasc xin hướng dẫn quy trình thành lập doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài tại TPHCM dưới đây.

Căn cứ pháp lý

 • Luật đầu tư năm 2014;
 • Luật doanh nghiệp năm 2014;
 • Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;
 • Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định về đăng ký kinh doanh.

Dịch vụ thành lập công ty tại TPHCM

Trình tự, thủ tục thành lập công ty

Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư nước ngoài nộp 1 Bộ hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. tới cơ quan đăng ký đầu tư. Hồ sơ đăng ký đầu tư bao gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập. hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất hoặc bản sao thỏa thuận thuê địa điểm. hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án đầu tư. đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển;
 • Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Văn bản ủy quyền cho Vinasc;
 • Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận và xem xét hồ sơ. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ,. cơ quan đăng ký đầu tư tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Đăng ký doanh nghiệp

Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tới Phòng đăng ký kinh doanh. thuộc Sở kế hoạch đầu tư TPHCM. Hồ sơ bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên hoặc cổ đông công ty. (nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc là công ty cổ phần);
 • Bản sao các giấy tờ chứng thực cá nhân. hoặc giấy tờ xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Giấy ủy quyền cho Vinasc.
 • Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét. cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho nhà đầu tư trong thời hạn 03 – 05 ngày làm việc.

Khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,. nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục công bố nội dung đăng ký kinh doanh. trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày công khai.

Khắc dấu và Công bố sử dụng mẫu dấu

Doanh nghiệp thực hiện khắc dấu tại các cơ sở khắc dấu. Doanh nghiệp tự quyết định loại dấu, hình thức và số lượng con dấu của mình.

Sau khi có con dấu, doanh nghiệp phải thông báo sử dụng mẫu dấu. trên Cổng thông tịn đăng ký kinh doanh quốc gia.

Sau khi nhận thông báo về mẫu con dấu, Phòng đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp,. thực hiện đăng tải thông báo của doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. và cấp thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Cơ quan có thẩm quyền thực hiện

Cơ quan có thẩm quyền đăng ký đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với:

Những dự án ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao,. khu kinh tế và bao gồm cả các dự án đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.

Dự án phát triển hạ tầng các khu công nghiệp, khu chế xuất,. khu công nghệ cao tại các địa phương chưa thành lập Ban quản lý.

Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao,. khu kinh tế có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với:

Dự án trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao,. khu kinh tế và không thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Dự án phát triển hạ tầng các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

Cơ quan có thẩm quyền đăng ký doanh nghiệp

Phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch và đầu tư TPHCM. có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Hình thức đầu tư

 • Liên doanh với nhà đầu tư trong nước;
 • Thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài;
 • Mua phần vốn góp, cổ phần của công ty Việt Nam kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh;
 • Đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC.

Dịch vụ thành lập công ty tại TPHCM của Vinasc

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài của Vinasc gồm những nội dung sau:

 • Tư vấn lựa chọn loại hình công ty phù hợp cho nhà đầu tư: Công ty TNHH hay Công ty cổ phần, địa chỉ trụ sở, vốn, ngành nghề kinh doanh,. tỷ lệ góp vốn, mở tài khoản chuyển vốn, thời hạn góp vốn;
 • Hướng dẫn nhà đầu tư chuẩn bị tài liệu cần thiết để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ thành lập công ty cho nhà đầu tư;
 • Đại diện nhà đầu tư làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam. trong quá trình thành lập doanh nghiệp cho nhà đầu tư ;
 • Tư vấn toàn diện các hoạt động phát sinh trong quá trình thực hiện kinh doanh tại Việt Nam cho nhà đầu tư.

Nếu quý vị quan tâm đến dịch vụ thành lập công ty tại TPHCM của Vinasc, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ gửi thư báo giá đến quý vị để thuận tiện cho việc xem xét.