Dịch vụ thành lập doanh nghiệp nước ngoài

Chính sách ưu đãi đầu tư trong các ngành kinh tế tại Việt Nam luôn thay đổi. Đối với nhà đầu tư nước ngoài, cần phải nắm được những quy định mới,. những ưu đãi đầu tư đối khi tiến hành đầu tư thành lập công ty ở Việt Nam. Vinasc cam kết hỗ trợ tốt nhất hành lang pháp lý,. thủ tục cũng như cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp nước ngoài tại TPHCM. Chúng tôi xin hướng dẫn chi tiết thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sau đây.

Đối tượng áp dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư. khi thành lập công ty có vốn nước ngoài bao gồm:

 • Công ty có từ 1% đến 100% vốn do nhà đầu tư nước ngoài góp ngay từ ban đầu;
 • Công ty có vốn nước ngoài (Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam). tiếp tục thành lập thêm tổ chức kinh tế;. đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế;. đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc một trong các trường hợp sau đây phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư:
 1. Thành lập mới hoặc góp vốn từ 1% đến 100% vốn điều lệ công ty;
 2. Các trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn,. mua cổ phần vào công ty Việt Nam đã có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. (kể cả trường hợp mua tới 100% vốn góp của công ty). cũng không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Đối với công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thực hiện quyền xuất nhập khẩu và phân phối. cần xin thêm Giấy phép kinh doanh;

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp nước ngoài

Quy định đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập trước ngày 01/07/2015:. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập tại Việt Nam. nếu có dự án đầu tư mới thì được làm thủ tục thực hiện dự án đầu tư đó. mà không nhất thiết phải thành lập tổ chức kinh tế mới.

Phương án thành lập công ty liên doanh

Đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài cùng góp vốn với người Việt Nam để thành lập công ty. (tức công ty liên doanh giữa Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài). thì phương án tối ưu và giảm thiểu thủ tục nên thực hiện theo trình tự:

 • Thành lập công ty Việt Nam;
 • Xin giấy phép đủ điều kiện đối với các ngành nghề có điều kiện;
 • Chuyển nhượng phần vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài;
 • Xin giấy phép kinh doanh đối với ngành nghề thực hiện quyền xuất nhập khẩu và phân phối.

Lợi ích khi thực hiện phương án

Đối với phương án này Công ty có vốn đầu tư nước ngoài. dù có thành viên là nhà đầu tư nước ngoài. nhưng không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Khi doanh nghiệp không có Giấy chứng nhận đầu tư. sẽ giảm thiểu thủ tục. nếu có sự thay đổi các nội dung đăng ký doanh nghiệp với cơ quan nhà nước. Cụ thể:

 • Khi doanh nghiệp chỉ có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chỉ phải thực hiện. khi có sự thay đổi giống như doanh nghiệp Việt Nam;
 • Không phải thực hiện nghãi vụ báo cáo tình hình thực hiện dự án, báo cáo giám sát đầu tư,…;
 • Không phải thực hiện các thủ tục. cập nhật thông tin đầu tư trên hệ thống quản lý về đầu tư.

Nếu quý vị quan tâm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp nước ngoài của Vinasc,. vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ gửi thư báo giá đến quý vị để thuận tiện cho việc xem xét.