Dịch vụ thành lập dự án đầu tư nước ngoài

Đối với nhà đầu tư nước ngoài khi tiến hành đầu tư tại Việt Nam,. cần phải nắm được những quy định mới, những ưu đãi đầu tư đang còn hiệu lực. Vinasc luôn tư vấn tận tâm mọi quy định, thủ tục. cũng như cung cấp dịch vụ thành lập dự án đầu tư nước ngoài tại TPHCM. Chúng tôi xin hướng dẫn chi tiết dịch vụ thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sau đây.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đối với dự án đầu tư nước ngoài thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư,. cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư. trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

Dịch vụ thành lập dự án đầu tư nước ngoài

Đối với dự án đầu tư nước ngoài không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư,. nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định sau đây:

  • Trước khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư,. nhà đầu tư kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài.
  • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kê khai hồ sơ trực tuyến,. nhà đầu tư nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư.
  • Sau khi Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận hồ sơ,. nhà đầu tư được cấp tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để theo dõi tình hình xử lý hồ sơ.
  • Cơ quan đăng ký đầu tư sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để tiếp nhận, xử lý,. trả kết quả hồ sơ đăng ký đầu tư,. cập nhật tình hình xử lý hồ sơ và cấp mã số cho dự án đầu tư.

Hồ sơ Nhà đầu tư nộp cho cơ quan đăng ký đầu tư bao gồm

  • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
  • Bản sao hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân;. bản sao Giấy chứng nhận thành lập. hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
  • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư,. quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn,. tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư,. đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
  • Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư;. cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính;. bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
  • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất,. cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm. hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.

Thời hạn giải quyết hồ sơ

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ,. cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Nếu quý vị quan tâm đến dịch vụ thành lập dự án đầu tư nước ngoài của Vinasc,. vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ gửi thư báo giá đến quý vị để thuận tiện cho việc xem xét.