Hồ sơ xác định giá thị trường trong giao dịch liên kết

Cơ sở pháp luật về hồ sơ xác định giá thị trường trong giao dịch liên kết

Cùng sự lớn mạnh của các tập đoàn đa quốc gia, thủ thuật chuyển giá tinh vi càng phát triển. Các quốc gia trên thế giới đã ban hành các quy định khắt khe hơn. Đặc biệt là yêu cầu báo cáo và lập hồ sơ giải trình giá giao dịch liên kết. OECD đã công bố các khuyến nghị Chống xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển lợi nhuận (BEPS). Việt Nam đã nhanh chóng đưa nhiều khuyến nghị này vào hệ thống văn bản luật. Mục đích siết chặt hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết đối với tập đoàn đa quốc gia.

Hồ sơ xác định giá thị trường trong giao dịch liên kết

Trong năm 2017, Nghị định 20/2017/NĐ-CP được ban hành.

Trong đó quy định bổ sung nghĩa vụ lập:

  • Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia
  • Hồ sơ thông tin tập đoàn toàn cầu
  • Hồ sơ quốc gia

Báo cáo chuyển giá trong giao dịch liên kết cần mang tính logic, thuyết phục, nhất quán. Đặc biệt, cơ sở dữ liệu so sánh giá giao dịch độc lập cần phải có nguồn gốc rõ ràng. Từ đó tăng cơ hội thành công khi giải trình những chất vấn trong thanh, kiểm tra thuế.

Bộ phận tư vấn chuyển giá của Vinasc thường xuyên làm việc với các tập đoàn đa quốc gia. Chúng tôi hướng dẫn và tư vấn chi tiết về tuân thủ quy định giá giao dịch liên kết. Cảnh báo trước rủi ro nhằm xác định và phân tích mức độ ưu tiên. Và xây dựng các chính sách và giải pháp xác định giá giao dịch liên kết. Vinasc cũng đã tham gia giải quyết khiếu nại nhiều vấn đề gây tranh cãi, phức tạp. Mang tính đặc thù về giá giao dịch liên kết.

Dịch vụ chuyển giá mang lại lợi ích gì cho khách hàng

  • Tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ trong việc lập hồ sơ xác định giá thị trường trong giao dịch liên kết.
  • Nộp các phụ lục thông tin giao dịch liên kết đúng và kịp thời hạn cho cơ quan Thuế
  • Hỗ trợ doanh nghiệp giải trình về giá giao dịch liên kết.
  • Soát xét lại rủi ro trong hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết hiện tại của khách hàng;
  • Rà soát tổng thể các rủi ro liên quan đến giá chuyển nhượng và đưa ra các khuyến nghị mang tính thực tiễn.

Hãy liên hệ với bộ phận dịch vụ chuyển giá để được hướng dẫn chi tiết nhất:

Công ty TNHH Kiểm Toán Vinasc

Địa chỉ: P.316 Thiên Sơn Plaza, Số 800 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú, Quận 7, TPHCM

Điện thoại: 0919 538 118

Email: vinasc.au@gmail.com