Khi thanh toán cho các đại lý về tiền hoa hồng đại lý

Khi thanh toán cho các đại lý về tiền hoa hồng đại lý

phí uỷ quyền trả thưởng cho khách hàng trúng thưởng bằng tiền mặt, tiền gửi hoặc trừ vào số tiền phát hành vé số của đại lý, ghi:

Nợ TK 626 – Chi phí trực tiếp phát hành xổ số (6261)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331)

Có các TK 111, 112

Có TK 131 – Phải thu của khách hàng (Trường hợp trừ vào số tiền phát hành vé số của đại lý)

Có TK 3335 – Thuế thu nhập cá nhân (Số thuế phải khấu trừ).

2. Khi phát sinh các khoản chi phí liên quan đến việc quay số mở thưởng, giám sát quay số mở thưởng, ghi:

Nợ TK 626 – Chi phí trực tiếp phát hành xổ số (6262)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331)

Có các TK 111, 112, 331,…

3. Khi nhận phân bổ chi phí quay số mở thưởng trong trường hợp quay số mở thưởng chung, căn cứ vào các chứng từ phân bổ chi phí, ghi:

Nợ TK 626 – Chi phí trực tiếp phát hành xổ số (6262)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331)

Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388).

Khi xuất tiền thanh toán, ghi:

Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388)

Có các TK 111, 112.

4. Khi chi tiền hỗ trợ chống số đề cho cơ quan công an thực hiện công tác điều tra, khám phá, thụ lý vụ án số đề đưa ra xét xử về hoạt động chống số đề, ghi:

Nợ TK 626 – Chi phí trực tiếp phát hành xổ số (6263)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có)

Có các TK 111, 112.

5. Cuối năm, doanh nghiệp phải xác định số dự phòng rủi ro trả thưởng phải lập và tiến hành trích lập quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng, ghi:

Nợ TK 626 – Chi phí trực tiếp phát hành xổ số (6264)

Có TK 354 – Dự phòng rủi ro trả thưởng.

6. Khi xuất kho vé xổ số các loại giao cho các đại lý, ghi:

Nợ TK 626 – Chi phí trực tiếp phát hành xổ số (6265 – Giá trị của vé phát hành kỳ này theo giá thành thực tế)

Có TK 158 – Vé xổ số.

Đồng thời, ghi đơn bên Nợ TK 008 – Doanh số phát hành xổ số kiến thiết (Giá trị theo mệnh giá ghi trên vé số).

7. Cuối kỳ, xác định số vé xổ số còn tồn trong kho đã quay số mở thưởng để tính hết vào chi phí trực tiếp phát hành xổ số trong kỳ, ghi:

Nợ TK 626 – Chi phí trực tiếp phát hành xổ số (6265)

Có TK 158 – Vé xổ số.

 

Share this post

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *