Khi xuất tiền chi trả thưởng cho khách hàng có vé xổ số trúng thưởng

Khi xuất tiền chi trả thưởng cho khách hàng có vé xổ số trúng thưởng

Nợ TK 625 – Chi phí trả thưởng (Tài khoản cấp 2 phù hợp)

Có các TK 111, 112.

2. Khi nhận được hồ sơ trả thưởng của các đại lý được uỷ quyền đã trả thưởng hộ các vé trúng thưởng cho khách hàng, ghi:

Nợ TK 625 – Chi phí trả thưởng (Tài khoản cấp 2 phù hợp)

Có TK 131 – Phải thu của khách hàng (1311).

3. Khi xuất tiền trả cho đại lý trả thưởng hộ các vé trúng thưởng được uỷ quyền, ghi:

Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng (1311)

Có các TK 111, 112.

4. Khi nhận được các chứng từ phân bổ chi phí trả thưởng các vé trúng thưởng của vé xổ số phát hành theo hình thức liên kết các công ty xổ số trong khu vực, ghi:

Nợ TK 625 – Chi phí trả thưởng (Tài khoản cấp 2 phù hợp)

Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388).

5. Cuối kỳ, kết chuyển số chênh lệch chi phí trả thưởng thực tế trong năm lớn hơn tỷ lệ trả thưởng xây dựng hoặc kế hoạch vào quỹ dự phòng trả thưởng, ghi:

Nợ TK 354 – Dự phòng rủi ro trả thưởng

Có TK 625 – Chi phí trả thưởng.

6. Cuối kỳ, kết chuyển số chi phí trả thưởng vào bên Nợ TK 911 – “Xác định kết quả kinh doanh”, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 625 – Chi phí trả thưởng.

5.7. Tài khoản 626 – Chi phí trực tiếp phát hành xổ số

Tài khoản này dùng để phản ánh các loại chi phí liên quan trực tiếp đến việc phát hành xổ số (không bao gồm chi phí trả thưởng) phát sinh trong kỳ hạch toán.

Nguyên tắc hạch toán tài khoản này:

1. Chi phí trực tiếp phát hành xổ số, gồm:

– Chi phí cho các đại lý;

– Chi phí quay số mở thưởng, giám sát;

– Chi phí chống số đề;

– Chi phí dự phòng rủi ro trả thưởng;

– Chi phí vé xổ số;

– Chi phí thông tin kết quả mở thưởng;

– Chi phí đóng góp cho Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực;

– Chi phí trực tiếp phát hành khác.

2. Chỉ hạch toán vào TK 626 các chi phí phát sinh liên quan trực tiếp đến việc phát hành xổ số. Không hạch toán vào tài khoản này các chi phí sau:

– Chi phí trả thưởng;

– Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh khác;

– Chi phí quản lý doanh nghiệp;

– Chi phí khác;

– Chi phí tài chính;

– Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản.

 

Share this post

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *