TÀI KHOẢN 335 – CÁC KHOẢN PHẢI NỘP THEO LƯƠNG

TÀI KHOẢN 335 – CÁC KHOẢN PHẢI NỘP THEO LƯƠNG

1. Nguyên tắc kế toán
a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản phải nộp theo lương của người lao động.
b) Nội dung các khoản phải nộp theo lương gồm:
– Bảo hiểm xã hội;
– Bảo hiểm y tế;
Bảo hiểm thất nghiệp
– Kinh phí công đoàn;
– Bảo hiểm tai nạn lao động,…
c) Kế toán phải theo dõi chi tiết từng khoản phải nộp theo lương, theo từng kỳ hạn thanh toán để nộp đủ các khoản phải nộp theo lương vào NSNN.
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 335 – Các khoản phải nộp theo lương
Bên Nợ:


– Kinh phí công đoàn chi tại đơn vị;
– Số BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, KPCĐ đã nộp cho cơ quan quản lý quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn;
Bên Có:
– Trích BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, KPCĐ vào chi phí sản xuất, kinh doanh hoặc khấu trừ vào lư¬ơng của thành viên;
– Số BHXH trả thay lương đã chi trả người lao động khi được cơ quan BHXH thanh toán.
Số dư¬ bên Có:
– BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, KPCĐ đã trích chư¬a nộp cho cơ quan quản lý hoặc kinh phí công đoàn được để lại cho đơn vị chư¬a chi hết.
Tài khoản này có thể có số d¬ư bên Nợ: Số dư bên Nợ phản ánh số đã trả, đã nộp nhiều hơn số phải trả, phải nộp hoặc số bảo hiểm xã hội đã chi trả người lao động chưa được thanh toán và kinh phí công đoàn vư¬ợt chi chưa được cấp bù.
Tài khoản 335 – Các khoản phải nộp theo lương có thể mở chi tiết theo từng khoản phải nộp theo lương để phục vụ cho việc quản lý và thanh toán các khoản phải nộp theo lương với các cơ quan quản lý quỹ.
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
3.1. Khi trích BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, KPCĐ, ghi:
Nợ các TK 154, 642 (số tính vào chi phí SXKD)
Nợ TK 334 – Phải trả người lao động (số trừ vào lương người lao động)
Có TK 335 – Các khoản phải nộp theo lương
3.2. Khi nộp BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, KPCĐ, ghi:
Nợ TK 335 – Các khoản phải nộp theo lương
Có các TK 111, 112.
3.3. BHXH phải trả cho thành viên khi nghỉ ốm đau, thai sản…, ghi:
Nợ TK 335 – Các khoản phải nộp theo lương
Có TK 334 – Phải trả người lao động.
3.4. Chi tiêu kinh phí công đoàn tại đơn vị, ghi:
Nợ TK 335 – Các khoản phải nộp theo lương
Có các TK 111, 112.

Share this post

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *