Vấn đề thuế và tài chính của bạn. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để có được giải pháp tối ưu.

Chúng Tôi Là Ai ?

Tài Chính – Kế Toán

Vinasc는 호치민시 계획 및 투자청의 사업 허가를 받은 감사 서비스, 회계 서비스, 세금 컨설팅 서비스 등 전문 기업입니다. Vinasc는 호치민시 국세청, 총 국세청이 세무에 대한 절차 이행 서비스 사업의 지침서인 재정부의 117/2012번 법례에 규정된 세무에 대한 절차 이행 서비스 사업 조건 만족 증명서를 발급됩니다.

Vinasc도 실무 감사원 협회, 실무 회계원 협회의 공인을 받았으며 재정부는 회계 및 감사 서비스 제공을 위한 자격증 및 인증서를 발급되었습니다.

Dịch Vụ Chúng Tôi

Chúng tôi có thể làm gì cho bạn

Vinasc는 68/2014번 기업법에 따라 성립되고 활동합니다. 활동 중에, Vinasc는 서비스 제공 및 실무 관리에 관한 규정을 잘 준수하고 있습니다. 구체적으로 다음과 같습니다:

회계 감사 서비스:

  • 2011년03월29일에 67/2011/QH12 번 독립 회계 감사 법
  • 독립 회계 감사 법에 대해 안내한 17/2012 번 시행령

Bắt Đầu Ngay

Liên hệ để nhận được các hỗ trợ tốt nhất

Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được hỗ trợ tốt nhất về tài chính và thuế. hay để chúng tôi giúp bạn bằng những dịch vụ tốt nhất cùng sự phục vụ tận tâm, chuyên nghiệp của chúng tôi.

Tin Tức

Cập nhật Tin Tức mới nhất về Tài Chính – Kế Toán

VINASC NETWORK