Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia

Vào ngày 6 tháng 2 năm 2015, OECD đã xuất bản Hướng dẫn về việc thực hiện Tài liệu định giá chuyển nhượng và Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia. Tài liệu này là phần tiếp theo cho Hành động 13 của dự án BEPS, được công bố vào tháng 9 năm 2014. Sau đây là tổng quan về các biện pháp theo Quốc gia OECD đã được công bố cho đến nay.

Triển khai báo cáo lợi nhuận liên quốc gia

Các chủ đề chính của việc thực hiện báo cáo lợi nhuân liên quốc gia là:

Chỉ công ty mẹ tối cao của tập đoàn phải nộp báo cáo báo cáo lợi nhuân liên quốc gia. Các nước hoạt động sẽ nhận được thông tin này thông qua trao đổi tự động;
Tập đoàn đa quốc gia doanh thu dưới 750 triệu EUR được miễn báo cáo lợi nhuân liên quốc gia.

Vui lòng tìm thông tin bên dưới về các mục chính theo OECD.

Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia

Thời gian

OECD khuyến cáo thực hiện báo cáo lợi nhuân liên quốc gia cho. các năm tài chính bắt đầu vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2016.
Tập đoàn đa quốc gia sẽ có 12 tháng. để nộp báo cáo lợi nhuân liên quốc gia, sau khi kết thúc năm tài chính. Điều này có nghĩa là báo cáo lợi nhuân liên quốc gia đầu tiên. của tập đoàn đa quốc gia sẽ được gửi vào ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Tập đoàn đa quốc gia trong phạm vi báo cáo lợi nhuân liên quốc gia

Báo cáo lợi nhuân liên quốc gia phải được nộp mỗi năm, trừ khi áp dụng ngoại lệ dưới đây:
Doanh thu hợp nhất hàng năm dưới 750 triệu EUR (hoặc tương đương) trong năm trước liền kề.

Ví dụ: nếu doanh thu năm 2015 dưới 750 triệu EUR, không yêu cầu nộp báo cáo lợi nhuân liên quốc gia vào năm 2016.

Điều kiện để nhận và sử dụng báo cáo lợi nhuân liên quốc gia

  • Tính bảo mật – các khu vực pháp lý cần có sự bảo vệ và thực thi pháp lý để bảo vệ bản báo cáo lợi nhuân liên quốc gia đã nộp.
  • Tính nhất quán – các khu vực pháp lý cần thực hiện các yêu cầu pháp lý đối với công ty mẹ tối cao. của tập đoàn đa quốc gia, để chuẩn bị và nộp báo cáo lợi nhuân liên quốc gia. theo mẫu chuẩn được xuất bản năm 2014.
  • Sử dụng phù hợp – CbCR chỉ nên được sử dụng cho các đánh giá thuế cấp cao.

Phạm vi công việc và triển khai

Các công ty mẹ tối cao được yêu cầu nộp báo cáo lợi nhuân liên quốc gia tại quốc gia nơi họ đặt trụ sở.
Thông tin sẽ được trao đổi tự động với các nước hoạt động của tập đoàn đa quốc gia.
Nếu không có thông tin nào có thể được trao đổi (do bất kỳ lý do nào) bởi thẩm quyền. của công ty mẹ cuối cùng, thì công ty mẹ cấp tiếp theo sẽ chịu trách nhiệm hoặc nộp hồ sơ địa phương.
OECD phát triển một gói thực hiện cho các khu vực pháp lý và sắp xếp trao đổi tự động.

Nếu bạn quan tâm đến dịch vụ chuyển giá của Vinasc, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây để được tư vấn một cách chi tiết nhất.