Tính độc lập trong dịch vụ kiểm toán

Trong môi trường kinh doanh hiện đại, dịch vụ kiểm toán đã trở thành một yêu cầu không thể thiếu trên thị trường tài chính. Chất lượng dịch vụ kiểm toán luôn được nâng cao bởi quy định của các Chuẩn mực Kiểm toán. Một phần quan trọng  để đảm bảo chất lượng liên quan đến tính độc lập của dịch vụ kiểm toán. Đây là yếu tố đảm bảo sự khách quan cho ý kiến kiểm toán.

Tính độc lập của dịch vụ kiểm toán

Tính độc lập được giới chuyên gia xem như là nền tảng của dịch vụ kiểm toán. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, yếu tố độc lập có ảnh hưởng thiết yếu đến báo cáo tài chính. Vai trò của kiểm toán viên là đưa ra ý kiến liệu báo cáo tài chính có trung thực và hợp lý. Từ đó nâng cao độ tin cậy cho các báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Trên cơ sở ý kiến kiểm toán, các nhà đầu tư căn cứ để đưa ra quyết định của mình. Ngày nay với kho dữ liệu khổng lồ trên mạng internet, thì thông tin từ báo cáo kiểm toán là một trong số rất ít nguồn tin có thể tin cậy được.

Tính độc lập trong dịch vụ kiểm toán

Tính độc lập của kiểm toán viên được chia làm hai phần

  • Độc lập tư tưởng, và
  • Độc lập hình thức.

Kiểm toán viên hành nghề cung cấp dịch vụ kiểm toán phải độc lập. với khách hàng sử dụng dịch vụ kiểm toán. Độc lập về tư tưởng và độc lập về hình thức là cần thiết để kiểm toán viên hành nghề. đưa ra kết luận hoặc được coi là đưa ra kết luận một cách không thiên vị, không mâu thuẫn. về lợi ích hoặc không bị ảnh hưởng một cách bất hợp lý từ người khác.

Kế toán viên, kiểm toán viên hành nghề phải đánh giá mức độ nghiêm trọng của các nguy cơ. Và áp dụng các biện pháp bảo vệ cần thiết nhằm loại trừ, hoặc làm giảm các nguy cơ đó xuống mức có thể chấp nhận được. Ví dụ về các biện pháp bảo vệ:

  • Rút khỏi nhóm thực hiện hợp đồng dịch vụ;
  • Thực hiện thủ tục kiểm tra, giám sát;
  • Chấm dứt các mối quan hệ tài chính hoặc kinh doanh làm phát sinh các nguy cơ;
  • Thảo luận vấn đề với các cấp lãnh đạo cao hơn trong doanh nghiệp kế toán, kiểm toán; hoặc
  • Thảo luận vấn đề với Ban quản trị của khách hàng.

Nếu các biện pháp bảo vệ được áp dụng không thể loại trừ hay làm giảm các nguy cơ xuống mức có thể chấp nhận được, kế toán viên, kiểm toán viên hành nghề phải từ chối hoặc chấm dứt hợp đồng dịch vụ với khách hàng.

Tính độc lập của dịch vụ kiểm toán tại Việt Nam

Tính độc lập được quy định trong Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp do Bộ Tài chính ban hành. Độc lập là nguyên tắc đầu tiên và quan trọng nhất đối với dịch vụ kiểm toán. Kiểm toán viên khi đưa ra ý kiến kiểm toán phải độc lập cả về hình thức và tư tưởng.

Các dịch vụ phi kiểm toán như có khả năng làm giảm tính độc lập của kiểm toán viên. Các dịch vụ phi kiểm toán như: dịch vụ kế toán, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ soát xét… Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp tại Việt Nam cũng không cho phép công ty kiểm toán cung cấp đồng thời hai dịch vụ này cùng lúc cho một khách hàng. Tuy nhiên, một số nghiên cứu chỉ ra dịch vụ phi kiểm toán làm tăng hiệu quả dịch vụ kiểm toán do có sự lan tỏa kiến thức.

Nếu quý vị có nhu cầu sử dụng dịch vụ kiểm toán độc lập, vui lòng liên hệ với Vinasc theo thông tin dưới đây, chúng tôi sẽ gửi thư báo giá chi tiết để quý vị tiện xem xét.