Dịch vụ chuyển giá

VINASC là công ty kiểm toán hoạt động tại TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương và Long An. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ chuyển giá (dịch vụ tư vấn giá chuyển nhượng), dịch vụ kiểm toán và các dịch vụ tư vấn tài chính khác cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDIs).
Gần đây Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã công bố các chương trình hành động. nằm trong sáng kiến Chống xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển lợi nhuận (BEPS). Cơ quan thuế Việt Nam đã nhanh chóng áp dụng nhiều nội dung, chủ yếu làm tăng gánh nặng chuẩn bị hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết đối với các tập đoàn đa quốc gia.

Quy định pháp luật về dịch vụ chuyển giá hiện hành

Trong năm 2017, Nghị định 20/2017/NĐ-CP và Thông tư 41/2017/TT-BTC đã được ban hành. cùng với các yêu cầu cung cấp hồ sơ chứng từ ngày càng nhiều, mức xử phạt tăng nặng, biện pháp cưỡng chế gay gắt của cơ quan thuế Việt Nam. Đồng thời, bốn Phòng thanh tra giá chuyển nhượng đã được thành lập tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai. Chưa bao giờ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDIs) hoạt động tại Việt Nam lại phải đối mặt với việc siết chặt quản lý và thách thức về chính sách giá chuyển nhượng nhiều đến thế. Nhu cầu giảm thiểu rủi ro ấn định giá chuyển nhượng đóng vai trò quan trọng hơn bao giờ hết.

Dịch vụ chuyển giá

Dịch vụ chuyển giá là gì

Dịch vụ chuyển giá, còn gọi là dịch vụ lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết, là bộ hồ sơ do doanh nghiệp. có giao dịch liên kết phải chuẩn bị để giải trình với cơ quan thuế. Trong đó phải thể hiện rõ nội dung toàn bộ các giao dịch với bên liên kết, từ cấu trúc tập đoàn, sơ đồ. tổ chức của công ty cho đến chi tiết các giao dịch phát sinh với bên liên kết trong giai đoạn báo cáo. Đặc biệt, trong hồ sơ phải có thông tin giao dịch tương tự các bên. độc lập, đây là điểm cốt lõi của Hồ sơ xác định giá chuyển nhượng. Nếu không có nguồn gốc chính xác và độ tin cậy của các thông tin. được dẫn chứng, cơ quan thuế có quyền ấn định ngay tỷ suất lợi nhuận trong kỳ.

Dịch vụ tư vấn chuyển giá của Vinasc

Bộ phận dịch vụ chuyển giá (dịch vụ tư vấn giá chuyển nhượng) với đội ngũ chuyên gia dày dặn kinh nghiệm về dịch vụ xác định giá chuyển nhượng. Chúng tôi cung cấp giải pháp mang tính thực tiễn cho các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam. Đặc biệt là tuân thủ quy định về giá giao dịch liên kết, kiểm soát rủi ro chuyển giá.

Các dịch vụ liên quan đến giao dịch liên kết của chúng tôi bao gồm:

  • Dịch vụ lập hồ sơ xác định giá thị trường trong giao dịch liên kết;
  • Hỗ trợ lập phụ lục thông tin giao dịch với bên liên kết;
  • Đánh giá các lỗ hổng trong hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết của doanh nghiệp;
  • Phân tích, lựa chọn đối tượng so sánh độc lập từ cơ sở dữ liệu tại Việt Nam;
  • Xây dựng chiến lược xác định giá giao dịch liên kết phù hợp với mô hình hoạt động;
  • Dịch vụ bảo vệ hồ sơ giao dịch liên kết trước thanh tra thuế về giá chuyển nhượng;

Nếu quý vị quan tâm dịch vụ chuyển giá của Vinasc, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ gửi thư báo giá chi tiết để quý vị tiện xem xét.