Dịch vụ thiết lập hệ thống kế toán

Dịch vụ thiết lập hệ thống kế toán giữ vai trò quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu chiến lược của tổ chức, bao gồm việc cung cấp thông tin để:

 • Hỗ trợ cho việc sản xuất các sản phẩm bằng việc tối ưu hóa chi phí nguyên liệu, nhân công, khấu hao…
 • Hỗ trợ cho việc kinh doanh: phân loại khách hàng, nhà cung cấp, mã nguyên liệu, thành phẩm, hàng hóa tiêu thụ…
 • Kiểm soát công tác tài chính như nguồn vay, lãi suất …
 • Công tác quản trị: thiết lập Báo cáo phân tích dòng tiền, doanh thu, chi phí, lợi nhuận…
 • Và quan trọng là tạo cho hệ thống luôn hoạt động nhịp nhàng dù nhân sự thay đổi.

Dịch vụ thiết lập hệ thống kế toán

Nội dung của dịch vụ thiết lập hệ thống kế toán

 • Xây dựng hệ thống tài khoản kế toán dựa trên thực tế hoạt động của doanh nghiệp
 • Thiết lập quy trình luân chuyển chứng từ, quy trình vận hành của bộ máy kế toán
 • Lựa chọn phần mềm kế toán
 • Phân công trách nhiệm, công việc cho từng cá nhân trong bộ máy kế toán
 • Thiết lập hệ thống báo cáo đặc thù phù hợp với mô hình và lĩnh vực doanh nghiệp hoạt động
 • Thiết lập quy trình hạch toán và kết chuyển những tài khoản
 • Tạo danh mục đối tượng theo dõi theo từng chỉ tiêu, để tính toán lãi lỗ cho từng vụ việc
 • Thiết lập và phân quyền trong từng nghiệp vụ và quy trình kế toán
 • Đào tạo và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện
 • Cập nhật, điều chỉnh hàng năm cho doanh nghiệp

Các bước thực hiện dịch vụ thiết lập hệ thống kế toán của Vinasc

 • Khảo sát hoạt động kinh doanh thực tế của doanh nghiêp, qua đó có cái nhìn. tổng thể nhất về doanh nghiệp, đồng thời tư vấn chi tiết về hệ thống bộ máy kế toán.
 • Xây dựng bộ máy kế toán, quy trình làm việc và các khâu kiểm tra. kiểm soát cho công tác kế toán của doanh nghiệp
 • Triển khai hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo nhân sự bộ phận kế toán. và vận hành hệ thống đã được xây dựng.

Nếu quý Doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ kế toán của Vinasc, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây.