Thuế nhà thầu nước ngoài

Hầu hết các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, đều vướng các thủ tục liên quan đến thuế nhà thầu nước ngoài. Quản lý hiệu quả thuế nhà thầu nước ngoài không chỉ bao gồm việc đáp ứng các yêu cầu về kê khai thuế, mà còn cần kiểm soát đúng loại thuế suất áp dụng, có quy trình lưu trữ hồ sơ, chứng từ toàn diện nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ các khiếu nại và khấu trừ thuế theo hiệp định thuế. Việc kiểm soát thiếu hiệu quả thuế nhà thầu đối với các giao dịch với và vào Việt Nam thường làm tăng đáng kể chi phí thuế không cần thiết.

Thuế nhà thầu nước ngoài

Các loại thuế áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài

  • Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là tổ chức kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.
  • Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là cá nhân nước ngoài kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.
  • Đối với các loại thuế, phí và lệ phí khác, Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện theo các văn bản pháp luật về thuế, phí và lệ phí khác hiện hành.

Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu đối với ngành kinh doanh:

STT

Ngành kinh doanh

Tỷ lệ % để tính thuế GTGT

1

Dịch vụ, cho thuê máy móc thiết bị, bảo hiểm; xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị

5

2

Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa; xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị

3

3

Hoạt động kinh doanh khác

2

 

Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với ngành kinh doanh:

STT

Ngành kinh doanh

Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế

1

Thương mại: phân phối, cung cấp hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị; phân phối, cung cấp hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị gắn với dịch vụ tại Việt Nam {bao gồm cả cung cấp hàng hóa theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ (trừ trường hợp gia công hàng hóa cho tổ chức, cá nhân nước ngoài); cung cấp hàng hóa theo điều kiện giao hàng của Các điều khoản thương mại quốc tế – Incoterms}

1

2

Dịch vụ, cho thuê máy móc thiết bị, bảo hiểm, thuê giàn khoan

5

Riêng:

– Dịch vụ quản lý nhà hàng, khách sạn, casino;

10

– Dịch vụ tài chính phái sinh

2

3

Cho thuê tàu bay, động cơ tàu bay, phụ tùng tàu bay, tàu biển

2

4

Xây dựng, lắp đặt có bao thầu hoặc không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị

2

5

Hoạt động sản xuất, kinh doanh khác, vận chuyển (bao gồm vận chuyển đường biển, vận chuyển hàng không)

2

6

Chuyển nhượng chứng khoán, chứng chỉ tiền gửi, tái bảo hiểm ra nước ngoài, hoa hồng nhượng tái bảo hiểm

0,1

7

Lãi tiền vay

5

8

Thu nhập bản quyền

10

 

Dịch vụ tư vấn thuế nhà thầu nước ngoài của Vinasc

  • Hỗ trợ kê khai thuế nhà thầu nước ngoài;
  • Tư vấn về nghĩa vụ tuân thủ quy định về thuế nhà thầu của khách hàng;
  • Đánh giá các yêu cầu về thuế nhà thầu và thuế suất thuế nhà thầu liên quan;
  • Soát xét tình hình tuân thủ quy định pháp luật để đánh giá rủi ro về việc tuân thủ thuế;
  • Soát xét tính đầy đủ của các hồ sơ, chứng từ;
  • Hỗ trợ khiếu nại thuế theo hiệp định tránh đánh thuế hai lần; và
  • Hỗ trợ khi có kiểm tra, thanh tra thuế.

Nếu quý vị quan tâm dịch vụ tư vấn thuế của Vinasc, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây, đội ngũ tư vấn sẽ gửi thư báo giá chi tiết để quí vị tiện xem xét.