Dịch vụ kiểm toán độc lập

Dịch vụ kiểm toán độc lập là việc kiểm toán viên thông qua các thủ tục kiểm toán kiểm tra và xác nhận về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Công ty kiểm toán độc lập hiện nay đóng vai trò quan trọng trong phục vụ lợi ích công chúng. Bên cạnh nhà đầu tư, chính phủ, dịch vụ kiểm toán độc lập còn hỗ trợ đắc lực cho nhà quản trị doanh nghiệp.

Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán, người sử dụng kết quả dịch vụ kiểm toán độc lập biết được rằng những thông tin trên báo cáo tài chính liệu có trung thực và hợp lý hay chưa, từ đó có cơ sở ra quyết định kinh tế, thực thi trách nhiệm quản lý, giám sát của mình.

Vai trò của dịch vụ kiểm toán độc lập

Ngày nay, dịch vụ kiểm toán độc lập đã xác định được vị trí trong nền kinh tế thị trường. Các chuẩn mực kiểm toán được hoàn thiện và phát triển cùng với sự thay đổi không ngừng của nên kinh tế. Sử dụng dịch vụ của công ty kiểm toán đã trở thành công cụ đắc lực cho các nhà quản lý để phát hiện, ngăn ngừa và xử lý kịp thời các sai phạm, lãng phí. Bên cạnh đó, còn góp phần tạo nên một môi trường đầu tư minh bạch, thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài, hỗ trợ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán.

Dịch vụ kiểm toán độc lập của Vinasc bao gồm

 • Tư vấn kiểm soát nội bộ;
 • Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính;
 • Dịch vụ kiểm toán nội bộ;
 • Soát xét báo cáo tài chính;
 • Chuyển đổi báo cáo tài chính theo IFRS;
 • Tư vấn kế toán;
 • Rà soát sổ sách kế toán và báo cáo thuế cho mục đích kiểm tra, quyết toán thuế.

Dịch vụ kiểm toán độc lập

Bộ phận dịch vụ kiểm toán độc lập của Vinasc không chỉ quan tấm đến tính. trung thực, độc lập, khách quan, mà còn hỗ trợ doanh nghiệp. kiểm soát, ngăn ngừa rủi ro sai sót trong hệ thống kế toán, thuế. Bằng kinh nghiệm lâu năm và kiến thức chuyên sâu, chúng tôi giúp doanh nghiệp. đánh giá và tháo gỡ những khó khăn tồn đọng cần phải xử lý.

Dịch vụ kiểm toán độc lập của Vinasc cung cấp cho khách hàng nào

 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Doanh nghiệp có vốn nhà nước;
 • Công ty cổ phần;
 • Các tổ chức bảo hiểm;
 • Doanh nghiệp kiểm toán để vay ngân hàng hoặc đi đấu thầu;
 • Kiểm toán cho mục đích kêu gọi đầu tư.

Quy trình thực hiện dịch vụ kiểm toán độc lập gồm

 • Tìm hiểu quy trình hoạt đông kinh doanh, hệ thống kiểm soát nội bộ;
 • Tìm hiểu hệ thống văn bản luật đang được áp dụng tại doanh nghiệp và kiểm tra tính phù hợp.
 • Phân tích tổng thể báo cáo tài chính;
 • Phân công nhân sự phù hợp và tiến hành kiểm toán tại doanh nghiệp;
 • Trao đổi các vấn đề phát hiện trong quá trình kiểm toán với Ban Giám đốc và tư vấn các giải pháp xử lý;
 • Tư vấn hoàn thiện hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ;
 • Dự thảo báo giá kiểm toán trình Ban giám đốc;
 • Phát hành báo cáo kiểm toán và thư quản lý.

Nếu quý vị quan tâm đến dịch vụ kiểm toán độc lập của Vinasc, vui lòng liên hệ với chúng tôi. theo thông tin dưới đây, chúng tôi sẽ gửi thư báo giá chi tiết để Quý Công ty để thuận tiện xem xét.