Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) hiện nay có vai trò quan trọng hơn bao giờ hết. Không những đáp ứng yêu cầu minh bạch thông tin bên ngoài như cơ quan thuế hay nhà đầu tư. Hơn thế, còn đáp ứng những kỳ vọng của nhà quản trị doanh nghiệp. Sau quá trình làm việc cả năm của bộ máy kế toán, tài chính, nhà quản trị có nhu cầu kiểm tra lại độ tin cậy và chính xác của báo cáo tài chính. Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính của Vinasc sẽ hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chức năng đó.

Yêu cầu từ nhà quản trị và nhà đầu tư đối với dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính

Trong thời đại kỹ thuật số, thông tin về doanh nghiệp có thể dễ dàng tìm kiếm trên internet. Tuy nhiên, nhà đầu tư và nhà quản trị cần một nguồn có độ tin cậy cao, và bảo đảm. Họ yêu cầu sự giám sát chặt chẽ, cụ thể là bằng chứng về hệ thống kiểm soát nội bộ. Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính của Vinasc  đảm bảo các báo cáo tài chính chứa đựng những thông tin đầy đủ và chính xác. Điều này căn cứ vào việc tuân thủ hoàn toàn quy định của Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam và quốc tế.

Trên cơ sở các thông lệ tốt nhất và kiến thức sâu rộng về từng ngành nghề khác nhau. Bộ phận Dịch vụ kiểm toán của Vinasc đã xây dựng nên phương pháp kiểm toán, được thiết kế phù hợp với quy mô và loại hình kinh doanh của từng doanh nghiệp. Do đó, tiết kiệm chi phí và kiến nghị các giải pháp thiết thực nhất cho khách hàng.

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC)

Các trường hợp bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính

Theo Luật Kiểm toán độc lập do Bộ Tài chính ban hành, các đối tương bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm như sau:

  • Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDIs);
  • Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng;
  • Tổ chức tài chính, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm;
  • Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Ngoài ra, các nhà quản trị nếu cảm thấy không yên tâm về chất lượng báo cáo tài chính doanh nghiệp, cũng có thể thuê dịch vụ kiểm toán để kiểm tra lại toàn bộ.

Quy trình dịch vụ kiểm toán của Vinasc gồm:

  • Lập kế hoạch kiểm toán tổng thể dựa trên đánh giá rủi ro ban đầu;
  • Tìm hiểu quy trình kinh doanh và hệ thống kiểm soát nội bộ;
  • Phân tích tổng thể báo cáo tài chính;
  • Kiểm tra đối chiếu các khoản mục trên báo cáo tài chính;
  • Rà soát các chính sách thuế, đầu tư mà doanh nghiệp đang áp dụng;
  • Trao đổi các vấn đề phát hiện với Ban Giám đốc và đề xuất các giải pháp xử lý;
  • Phát hành thư quản lý và báo cáo kiểm toán.

Nếu quý vị quan tâm đến dịch vụ kiểm toán của Công ty Kiểm Toán Vinasc, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ gửi thư báo giá đến Quý Công ty để thuận tiện cho việc xem xét.