Dịch vụ tư vấn kế toán

Hầu hết doanh nghiệp thường gặp phải các vấn đề khó khăn về báo cáo tài chính và kế toán. Môi trường kinh tế hiện nay đang xuất hiện ngày càng nhiều thách thức mà doanh nghiệp phải đối mặt. Các tổ chức thường lãng phí nhiều thời gian và nguồn lực khi cố gắng tự giải quyết các vấn đề này. Do đó, sử dụng dịch vụ tư vấn kế toán là một trong các lựa chọn hợp lý.

Sử dụng dịch vụ kế toán của Vinasc, Quý vị có thể loại bỏ hầu hết tình trạng thiếu chắc chắn và nhầm lẫn xung quanh việc áp dụng các chuẩn mực kế toán và các thông lệ báo cáo. Chúng tôi giúp khách hàng đạt được những kết quả kinh doanh mong muốn.

Dịch vụ tư vấn kế toán

Bộ phận dịch vụ tư vấn kế toán của Vinasc sẽ hỗ trợ những gì

Bộ phận Kế toán của Vinasc có lợi thế tốt nhất trong việc hỗ trợ khách hàng xử lý các thách thức về kế toán và báo cáo tài chính.  Vinasc có các nguồn lực và năng lực chuyên môn nổi bật về cả Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và Chuẩn mực  Báo cáo Tài chính Quốc tế. Các dịch vụ cụ thể bao gồm:

 • Hỗ trợ khách hàng xử lý các vấn đề phức tạp về báo cáo tài chính. Các hệ thống và các thách thức trong hoạt động kế toán,
 • Cập nhật thông tin về việc ban hành và diễn giải các chuẩn mực kế toán mới và hiện hành,
 • Hỗ trợ hoạt động kế toán để phục vụ việc rà soát và tuân thủ các nghĩa vụ thuế,
 • Bố trí các nhân viên của Vinasc với kỹ năng kế toán, tài chính phù hợp đến làm việc dưới sự giám sát của khách hàng.

Vinasc sẽ cung cấp các dịch vụ tư vấn kế toán gồm

 • Tư vấn xây dựng quy trình luân chuyển chứng từ kế toán, kiểm soát chứng từ
 • Xây dựng hệ thống thông tin kế toán
 • Tư vấn xây dựng hệ thống biểu mẫu kế toán theo Luật kế toán
 • Xây dựng hệ thống tài khoản kế toán phù hợp đặc điểm doanh nghiệp và Chế độ kế toán
 • Tư vấn xây dựng định mức chi phí, quy trình tính giá thành sản phẩm
 • Tư vấn lựa chọn áp dụng phần mềm kế toán
 • Xây dựng hệ thống báo cáo tài chính phù hợp đặc thù doanh nghiệp.

Nếu quý vị có nhu cầu về dịch vụ tư vấn kế toán, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây.