Lập phụ lục thông tin giao dịch liên kết

Trong năm 2020, Nghị định 132/2020/NĐ-CP ban hành đưa ra hàng loạt mẫu biểu mới. Trong đó, đã bãi bỏ phụ lục thông tin giao dịch liên kết  theo thông tư 66/2010/TT-BTC.

Phụ lục thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết bao gồm

  • Mẫu số 01: Thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết. Nộp kèm với Hồ sơ quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp cuối năm.
  • Mẫu số 02: Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại Hồ sơ quốc gia. Phụ lục này lưu tại doanh nghiệp cùng với Báo cáo chống chuyển giá.
  • Mẫu số 03: Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại Hồ sơ toàn cầu. Phụ lục này lưu tại doanh nghiệp cùng với Báo cáo chống chuyển giá.
  • Mẫu số 04: Kê khai thông tin Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia. Hồ sơ này chỉ áp dụng đối với Công ty mẹ tối cao có doanh thu hợp nhất toàn cầu từ 18.000 tỷ đồng trở lên. Trường hợp Công ty mẹ tối cao ở nước ngoài. Người nộp thuế phải cung cấp bản sao Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia. Nếu không thì người nộp thuế phải có văn bản giải trình. Trong đó trích dẫn quy định pháp luật của nước đối tác về việc không cho phép người nộp thuế cung cấp Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia.

Phụ lục thông tin giao dịch liên kết

Khuyến nghị của Vinasc

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn giao dịch liên kết. Vinasc là đơn vị tiên phong cung cấp dịch vụ chuyển giá cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDIs) tại Việt Nam. Chúng tôi khuyến nghị doanh nghiệp nên kê khai đầy đủ các biểu mẫu, phòng tránh. trường hợp cơ quan thuế ấn định trực tiếp ngay khi phát hiện doanh nghiệp không. tuân thủ, khi đó doanh nghiệp sẽ vào thế bị động và số tiền truy thu, phạt sẽ lớn gấp nhiều lần.

Nếu quý vị có nhu cầu, hãy liên hệ với bộ phận tư vấn giá chuyển nhượng. Chúng tôi sẽ tư vấn chi tiết trường hợp nào được miễn kê khai, thời hạn kê khai. của từng mẫu biểu cụ thể, giảm thiểu rủi ro không đáng có cho doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết trong kỳ tính thuế.