Lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

Bộ phận dịch vụ tư vấn chuyển giá của Vinasc. với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm lĩnh vực lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết. Chúng tôi hỗ trợ nhiều khách hàng xử lý các tình huống phức tạp trong suốt quá trình chuyển giá. Đặc biệt, để đáp ứng yêu cầu cao của cơ quan Thuế về cơ sở dữ liệu độc lập trong Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết. Chúng tôi đã sử dụng dữ liệu của công ty chuyên về dữ liệu uy tín nhất trên toàn cầu. giúp Hồ sơ mang tính đảm bảo cao nhất trong trường hợp phải giải trình với cơ quan Thuế.

Lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

Dịch vụ lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết gồm những gì

  • Tìm hiểu cơ cấu tổ chức của công ty khách hàng và các bên liên kết
  • Tìm hiểu quy trình sản xuất kinh doanh của công ty khách hàng và các bên liên kết
  • Phân loại các giao dịch liên kết phát sinh trong giai đoạn lập Hồ sơ xác định giá chuyển nhượng
  • Tìm hiểu, phân tích ngành của công ty khách hàng
  • Phân tích chức năng, phân tích tài chính
  • Phân loại doanh nghiệp theo các mức độ (đối với doanh nghiệp sản xuất)
  • Dựa trên các phân tích, Vinasc sẽ lựa chọn phương pháp xác định giá giao dịch liên kết. Phương pháp áp dụng đòi hỏi phù hợp nhất với tình hình thực tế và theo quy định của Thuế.
  • Phân tích kinh tế. bao gồm tìm kiếm các công ty so sánh độc lập dựa trên cơ sở dữ liệu của các công ty. chuyên cung cấp dữ liệu trên toàn cầu, và đưa ra kết luận về giá giao dịch liên kết.

Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ theo quy định tại Nghị định 132/2020. Và hỗ trợ khách hàng giải trình với cơ quan Thuế trong suốt quá trình thanh tra giá chuyển nhượng.

Khuyến nghị của Vinasc

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn giao dịch liên kết, Vinasc là đơn vị tiên phong cung cấp dịch vụ chuyển giá cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDIs) tại Việt Nam. Chúng tôi khuyến nghị doanh nghiệp nên kê khai đầy đủ các biểu mẫu, phòng tránh. trường hợp cơ quan thuế ấn định trực tiếp ngay khi phát hiện doanh nghiệp không. tuân thủ, khi đó doanh nghiệp sẽ vào thế bị động và số tiền truy thu, phạt sẽ lớn gấp nhiều lần.

Nếu quý vị có phát sinh giao dịch liên kết trong năm, hãy liên hệ với chúng tôi, đội ngũ tư vấn sẽ gửi thư báo giá chi tiết để quý vị tiện xem xét.