Dịch vụ kế toán

Vinasc là đơn vị nổi tiếng chuyên cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

Mặc dù Việt Nam được biết đến là một thị trường mở cửa với chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư Nước ngoài và phát triển kinh tế. Tuy nhiên, việc tìm hiểu và tuân thủ pháp luật tại Việt Nam luôn là những khó khăn đầu tiên cho các doanh nghiệp.

Dịch vụ kế toán ra đời như một đơn vị thứ 3 độc lập giúp cho doanh nghiệp tuân thủ tốt hơn các thủ tục, kiểm soát tốt hơn các rủi ro và hạn chế tổn thất tài chính trong quá trình kinh doanh.

Dịch vụ kế toán tại Việt Nam đã phát triển và đáp ứng phần nào nhu cầu thị trường trong nước. Nhưng với nhà đầu tư nước ngoài, một số yêu cầu và nhu cầu sẽ cao hơn, trong đó có ngôn ngữ, luật và hỗ trợ pháp lý.

Mặc dù có rất nhiều quy định, thủ tục ràng buộc và ảnh hưởng đến việc tuân thủ của doanh nghiệp. Song, cơ bản sẽ có các nhóm công việc  như sau:

Thủ tục pháp lý ban đầu

 • Thủ tục thành lập doanh nghiệp: Giấy đăng ký doanh nghiệp; giấy chứng nhận đầu tư; giấy phép kinh doanh
 • Thủ tục về con dấu và thông báo mẫu dấu
 • Phát hành và sử dụng hóa đơn
 • Thủ tục về ngân hàng và thực hiện góp vốn đầu tư
 • Thủ tục về hồ sơ thuế; Bảo hiểm và lao động ban đầu.

Tuân thủ thuế trong quá trình kinh doanh

 • Kê khai thuế hàng tháng, hàng quý: Thuế Giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân…
 • Kê khai thuế từng lần phát sinh ( nếu có): Thuế nhà thầu, thuế khác
 • Tính toán và lập quyết toán thuế theo năm
 • Kê khai thuế hàng năm : Thuế môn bài; thuế Thu nhập doanh nghiệp.

Dịch vụ kế toán

Thủ tục kế toán trong quá trình kinh doanh

 • Lập sổ sách kế toán theo mẫu biểu quy định
 • Phân bổ và tính giá thành, giá vốn….
 • Lập báo cáo tài chính theo tháng, theo quy ( nếu có ) và theo năm
 • Tiến hành các thủ tục về kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định

Các loại tuân thủ khác

 • Báo cáo lao động
 • Báo cáo thống kê tháng tháng, quý, năm
 • Các loại báo cáo về đầu tư, khu công nghiệp,…

Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày về nội dung liên quan đến dịch vụ kế toán.

Dịch vụ kế toán được hiểu là các thủ tục liên quan đến kế toán và thuế cho doanh nghiệp. Cụ thể là nhóm dịch vụ số 2 và số 3 theo cách phân loại trên.

Doanh nghiệp, nhà đầu tư nào sẽ có nhu cầu sử dụng dịch vụ kế toán ?

 • Hầu hết các doanh nghiệp trong nước có nhu cầu sử dụng dịch vụ kế toán khi không có, không tổ chức bộ máy kế toán hoặc bộ máy kế toán không hiệu quả, không đáp ứng được yêu cầu quản lý và tuân thủ pháp luật.
 • Hầu hết các doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đều sử dụng dịch vụ kế toán. Với lý do các nhà đầu tư luôn coi trọng việc tuân thủ và hiệu quả trong việc tuân thủ. Nên dịch vụ kế toán được xem là đơn vị tư vấn độc lập ngoài bộ máy kế toán hiện hành và đơn vị kiểm toán hàng theo quy định.
 • Nhóm các doanh nghiệp, nhà đầu tư có nhu cầu tư vấn và kiểm soát hoạt động theo yêu cầu quản trị.

Phương thực triển khai dịch vụ kế toán ?

Dịch vụ kế toán hầu hết được xem là đơn vị cung cấp dịch vụ đơn thuần, không bao triển khai dịch vụ cung cấp nhân sự. Do đó, dịch vụ sẽ chủ yếu được thực hiện tại đơn vị cung cấp dịch vụ là chủ yếu.

Tại Vinasc, chúng tôi sẽ thỏa thuận với khách hàng lịch trình làm việc hàng tháng trên cơ sở thuận lợi nhất cho cả hai bên. Cụ thể như sau:

 • Đầu tháng, chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin, hồ sơ, chứng từ của doanh nghiệp;
 • Việc ghi sổ, tính toán và lập báo cáo được tiến hành tại văn phòng của Vinasc;
 • Chúng tôi sẽ làm việc với khách hàng về những vấn đề đã phát hiện, những hồ sơ cần bổ sung, những việc cần giải quyết để hoàn tất báo cáo.
 • Bản dự thảo về báo cáo thuế, sổ sách kế toán sẽ được gửi cho khách hàng xem xét.
 • Sau khi khách hàng thống nhất số liệu, các thủ tục tiếp theo với cơ quan nhà nước sẽ được Vinasc thực hiện theo đúng quy định.

Vậy, những hồ sơ, tài liệu nào doanh nghiệp cần cung cấp cho Vinasc ?

Tại Việt Nam, việc tuân thủ chế độ về hóa đơn chứng từ chặt chẽ là một trong những yêu cầu khó khăn với các doanh nghiệp. Tuy nhiên, đây vừa là nghĩa vụ nhưng cũng là quyền lợi. Quyền lợi là khi doanh nghiệp tuân thủ tốt chế độ hóa đơn, chứng từ sẽ là cơ sở để bảo vệ các lợi ích của doanh nghiệp trước cơ quan thuế.

 • Hóa đơn mua vào : Hóa đơn mua nguyên liệu, hàng hóa, chi phí hoạt động khác…
 • Tờ khai, chứng từ nhập khẩu: Nhập khẩu hàng hóa, nguyên liệu, tài sản máy móc
 • Hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
 • Bảng lương nhân viên
 • Chứng từ giao dịch ngân hàng
 • Phiếu nhập kho, xuất kho…
 • Hợp đông, chứng từ khác nếu có

Khách hàng có yên tâm khi bàn giao hồ sơ, chứng từ cho đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán ?

 • Các doanh nghiệp luôn cam kết bảo mật thông tin và tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp;
 • Các doanh nghiệp có thể thỏa thuận bàn giao theo các hình thức như: Bản coppy, bản scan…
 • Tại Vinasc, nếu áp dụng hình thức bàn giao hồ sơ là coppy, scan.. thì định kỳ, ít nhất là cuối năm sẽ tiến hành kiểm tra và đối chiếu bản gốc.

Kết quả dịch vụ hàng tháng, hàng quý gồm những gì?

 • Báo cáo thuế giá trị gia tăng, tờ khai thuế thu nhập cá nhân..
 • Báo cáo về soát xét, những lỗi, sai sót cần chỉnh sửa, bổ sung..
 • Ghi sổ kế toán, cập nhật số liệu lên phần mềm kết toán.
 • Phân bổ chi phí, kết chuyển và tính giá thành, giá vốn sản phẩm, hàng hóa..

Kết quả dịch vụ cuối năm gồm những gì ?

 • Báo cáo tài chính;
 • Báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân;
 • Sổ sách kế toán;
 • Báo cáo thống kê;
 • Báo cáo đầu tư, khu công nghiệp…
 • Làm việc với công ty kiểm toán về báo cáo tài chính. (không bao gồm phát hành báo cáo kiểm toán)

Một số nội dung về rủi ro hoặc thủ tục cần xem xét bổ sung ngoài dịch vụ kế toán thông thường:

 • Quyết toán thuế của những cá nhân có nhiều nguồn thu nhập, hoặc những cá nhân không ủy quyền quyết toán thuế nhưng có số thuế đã khấu trừ. Trường hợp đã khấu trừ thì cần phát hành biên lai khấu trừ thuế theo đúng quy định cho các cá nhân.
 • Doanh nghiệp cần thu thập đủ thông tin về người phụ thuộc, hồ sơ về người phụ thuộc để không có rủi ro cho doanh nghiệp sau này.
 • Xem xét có thuộc diện phải làm hồ sơ xác định giá thị trường trong giao dịch liên kết hay không ?
 • Doanh nghiệp cần chủ động xác định các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế.
 • Doanh nghiệp cần chủ động tiến hành các thủ tục phục vụ kiểm toán cuối năm để không có ý kiến kiểm toán bất lợi. Cụ thể các thủ tục như: Kiểm kê hàng tồn kho, tài sản, tiền mặt; Đối chiếu công nợ, các khoản đầu tư và nghĩa vụ tài chính khác.
 • Hãy lưu ý rằng, dịch vụ kế toán được thực hiện theo phạm vi thỏa thuận hợp đồng, điều này có nghĩa không đảm bảo rằng đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của doanh nghiệp với cơ quan nhà nước theo luật định.

Tại sao nên lựa chọn dịch vụ kế toán của Vinasc ?

 • Chúng tôi có đội ngũ nhân sự kinh nghiệm và phong cách phục vụ chuyên nghiệp;
 • Chúng tôi luôn cam kết và tuân thủ về bảo mật thông tin;
 • Ngôn ngữ đa dạng để phục vụ doanh nghiệp nước ngoài;
 • Chúng tôi luôn coi trọng và tuân thủ về tiến độ cam kết;
 • Chúng tôi xây dựng và áp dụng chính sách phí phù hợp.

Các dịch vụ Vinasc có thể cung cấp ?

Ngoài dịch vụ kế toán, hiện nay Vinasc còn có thể cung cấp cho khách hàng các dịch vụ như:

 • Dịch vụ tư vấn về đầu tư;
 • Dịch vụ tư vấn về pháp luật;
 • Tư vấn và thực hiện thủ tục về giấy phép;
 • Dịch vụ kiểm toán;
 • Cho thuê văn phòng….

Dịch vụ kế toán Vinasc lưu ý một số nội dung quan trọng khác

Hoàn thuế

 • Đối tượng được hoàn thuế hiện nay là thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng xuất khẩu và thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư mới.
 • Các tình huống dẫn đến doanh nghiệp không được hoàn thuế mặc dù đúng đối tượng hoàn thuế:
 • Kế toán không có đầy đủ hồ sơ, chứng từ theo quy định.
 • Các dự án đầu tư mới không tuân thủ đúng cam kết tiến độ, không lập đúng mẫu tờ khai.

Đối với dự án đầu tư mới: Doanh nghiệp nên xem xét kỹ về tiến độ triển khai. dự án, lộ trình theo dõi và hoàn thuế kịp thời.

Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

 • Theo quy định, các doanh nghiệp được đảm bảo và được quyền chuyển lợi nhuận. ra nước ngoài khi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế, tài chính … theo quy định.
 • Hồ sơ chuyển lợi nhuận ra nước ngoài: Biên bản, quyết định phân phối lợi nhuận. nộp cho cơ quan thuế và cũng hồ sơ này nộp cho ngân hàng. được phép nơi doanh nghiệp mở tài khoản đầu tư.

Tình huống doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc chuyển lợi nhuận ra nước ngooài. là không tuân thủ các thủ tục về đầu tư, như: mở tài khoản vốn, thực hiện góp vốn…

Nếu quý vị có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Vinasc, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây. Đội ngũ tư vấn sẽ gửi báo giá chi tiết để quý vị tiện xem xét.